Change size of text Print Send link til en ven

Årsmøde 2011

Mødet blev afhold den 28. juni i mødelokale hos DI (Dansk Industri) på Sundkrogskaj København Ø.

Jørgen Kiærskou blev valgt som dirigent og ledede mødet, der havde følgende dagsorden:

1.      Formandens beretning (mundtlig)

2.      Medlemsstatus & valg i faggrupperne

3.      Godkendelse af regnskab

4.      Forslag til vedtægtsændringer

5.      Fastlæggelse af kontingent

6.      Eventuelt


0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027