Change size of text Print Send link til en ven

Årsmøde 2011

Mødet blev afhold den 28. juni i mødelokale hos DI (Dansk Industri) på Sundkrogskaj København Ø.

Jørgen Kiærskou blev valgt som dirigent og ledede mødet, der havde følgende dagsorden:

1.      Formandens beretning (mundtlig)

2.      Medlemsstatus & valg i faggrupperne

3.      Godkendelse af regnskab

4.      Forslag til vedtægtsændringer

5.      Fastlæggelse af kontingent

6.      Eventuelt