Change size of text Print Send link til en ven

Årsmøde 2012

 Årsmøde 2012 blev afholdt på Hotel Dalgas i Brande den 25. maj 2012 med følgende dagsorden:

1.    Valg af dirigent

2.    Årsberetning dækkende det forløbne år fremlagt af Bestyrelsens formand til godkendelse.

3.    Revisionspåtegnet årsregnskab for det forløbne regnskabsår fremlægges til godkendelse.

4.    Fastlæggelse af kontingent.

5.    Valg af revisor

6.    Indkomne forslag

7.    Eventuelt

Jørgen Kiærskou blev valgt som dirigent

Se formandens beretning, regnskab og resumé fra årsmødet i separate menupunkter.
0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027