Change size of text Print Send link til en ven

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2017-02-07

Vil bygge fullskala matfiskanlegg på land for 400 millioner

Tomren Fish fra Tomrefjord i Vestnes planlegger et fullskala oppdrettsanlegg på land, for matfisk-produksjon av laks.

Selskapet skriver at i full drift vil deres prosjekterte anlegg levere opptil 5000 tonn laks. Max stående biomasse er på cirka 1700 tonn som tilsvarer vel 2,2 vanlige MTBer på 780 tonn. - Produksjonen tilsvarer imidlertid cirka fire MTBer i sjø, om man ser på gjennomsnitt i Norge for laks, poengterer de.

Selskapet mener fisken kan da oppnå to store fordeler. Den ene er at den kan selges som økologisk med litt bedre pris. Den andre at den får en god pris grunnet stabil levering hver dag av samme kvantum, som forenkler logistikk i forhold til tilpasset kjøper.

- Det kan med dagens kostnads- og prisprofil kalkuleres med en driftsmargin på over 20 kroner per kilo, Anlegget kan i så fall nedbetales fullt ut på seks år, om det skulle være ønskelig. Selv om en må regne med endringer og usikkerhet i slike kalkyler, er et slikt prosjekt fullt på høyde med gode investerings-prosjekter i Norge.

Tomten anlegget skal bygges på ligger 800 meter fra land og det skal ikke pumpes sjøvann inn, men bare brukes ferskvann som skal saltes opp, da de mener dette bidrar til optimale salinitetsforhold til fisken.

Anlegget bygges også med RAS-teknologi hvor hele 99,9 prosent av vannet skal resirkuleres. Teknologileverandøren er Aquamaof som i dag bygger for Grieg Seafood i Canada, og som også har bygget tilsvarende anlegg blant annet i Slovakia, Polen og Moskva.

Noe av det som gjør teknologien fra Aquamaof tilpasset Tomren Fish sine behov, er en egen patentert metode hvor de produserer oksygen ved bruk av trykk, slik at en kan gå ned på vannstrømmen i anlegget.

Nøgletal for anlegget:

Produksjon: 5000 tonn laks årlig
Byggestart: sent 2017
Oppstart: 4 Q 2018
Første slakt: 2Q 2020
Arbeidsplasser i Produksjon: cirka 16 årsverk