Change size of text Print Send link til en ven

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2017-02-27

DNA-analyser skal optimere drift på renseanlæg

Renseanlæg vrimler med bakterier, der hjælper med den biologiske rensning af spildevandet. Et nyt projektmed deltagelse af bl.a. Aalborg Universitet og Krüger A/S vil udvikle en metode, der gør det lettere at overvåge og styre bakterierne.

Et nyt samarbejde mellem Aalborg Universitet, Krüger A/S og de største danske spildevandsselskaber vil skabe en ny teknologi, der skal gøre det hurtigere at analysere bakterier på renseanlæg. Projektet går under navnet OnlineDNA og er støttet af Innovationsfonden.

I løbet af de næste fire år skal projektet undersøge, hvordan man kan styre anlæggenes funktion ved hjælp af DNA-sekventering.

»Projektet vil udvikle en samlet teknologi, der kan analysere bakterierne. Målet er, at man kan tage en prøve og analysere den på et par timer på selve renseanlægget, og så have mulighed for at reagere på resultaterne,« siger Per Halkjær Nielsen, projektleder og professor ved institut for kemi og bioteknologi på Aalborg Universitet.

I fremtiden skal man kunne foretage test på anlæggene oftere, hvor man får resultaterne inden for ét døgn. I dag kan det tage op til en måned at få svar på de mikrobiologiske prøver. Det skyldes, at prøverne skal testes hos specialister som Per Halkjær Nielsen og Krüger, hvor blandt andet maskinerne ikke er gearet til at levere testsvarene hurtigt.

DNA-analyse på stedet
Aalborg Universitet har gode erfaring med brug af DNA-sekventering af bakterier. Her er en DNA-prøve fra Aalborg Vest renseanlæg ved at blive ført ind i en MinION gensekventeringsmaskine, der er tilsluttet en computer. (Foto: Per Halkjær Nielsen)

Den ene del af projektet består i at gennemføre test med DNA-læseren MinION på spildevandsprøver. DNA-sekventering kan her fastlægge identitet og hyppighed for de enkelte bakteriearter, der findes i anlæggene.

»Der er omkring 25-50 hyppige bakteriearter, som man har identificeret i renseanlæggene i dag. Problematikken er, at der findes mange tusinde arter i renseanlæg. Man har derfor et behov for at kortlægge bakterierne, og gøre det muligt at identificere dem og forstå deres funktion,« fortæller Per Halkjær Nielsen.

Ved hjælp af MinION, der er mindre end en mobiltelefon, kan man foretage DNA-sekventering i løbet af nogle minutter. Teknologien er endnu ikke så udbredt, men på Center for Microbial Communities har man anvendt den i et par år til at identificere og artsbestemme bakterier og mikrober. Her arbejder man på at udvikle et 'open source' kartotek over bakterierne, gennem projektet MiDAS.

Når Aalborg Universitet har testet metoden for DNA-udtrækning, skal Krüger A/S udvikle den software, der kan omsætte data til brugervenlig viden, som man kan justere anlæggene efter.

Bedre og billigere drift
Der er mange penge at spare, når bakteriesamfund kan kontrolleres hurtigere. Parterne i projektet skønner, at de store danske renseanlæg kan spare 100-160 mio. kr. årligt pga. forbedret drift, mindsket kemikalieforbrug, forbedret udløbskvalitet og reduceret energiforbrug.

Gennem test på nogle af de største anlæg i Danmark vil man også se på, hvor ofte der er behov for at gå ind og justere bakteriesuppen.

»Vi skal teste, hvor ofte prøverne skal laves. I dag analyserer man kun i meget begrænset omfang bakteriesammensætningen på renseanlæggene, og kun når der observeres større uregelmæssigheder. Vi kender endnu ikke de daglige variationer, så det skal undersøges. Et umiddelbart gæt vil være, at man skal foretage målinger cirka hver anden dag,« siger Per Halkjær Nielsen.

Det vil dog stadig kræve, at en laborant eller en miljøingeniør kommer ud foretager analyserne på stedet. En mulighed er også, at rådgivere vil kunne opbygge denne viden og tage rundt på anlæggene, analysere prøver og give gode råd. Forventningen er, ifølge Per Halkjær Nielsen, at en enkelt analyse vil løbe op i et par hundrede kroner.Kilde: Ingeniøren

 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!