Change size of text Print Send link til en ven

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2017-03-25

Flere miljøgifte i vildlaks end i opdrættet laks

Sæt bare tænderne i norske laks - hvad enten der er tale om en vild eller opdrættet af slagsen - lyder resultatet i et nyt studie.

Det første store norske studier viser, at laks, der svømmer rundt i det fri farvand, har højere niveauer af organiske miljøgifte end laks fra akvakulturer.

"Jeg troede egentlig, at der er flere miljøgifte i opdrættede laks end i vildlaks. Men nu viser det sig, at jeg tager fejl". Det siger Anne-Katrine Lundebye, seniorforsker ved Nasjonalt Institut for Ernærings- og Sjømatforskning, NIFES til forskning.no.

Hun har lavet Norges største studie af indholdet af miljøgifte og næringsstoffer i vildlaks og opdrættet laks baseret på 100 af hver slags. Studiet viser, at opdrættet laks har lavere værdier af klorholdige giftstoffer, PCB, bromerede flammehæmmere og de fleste sprøjtemidler end vildlaks har.

Føden/foderet er udslagsgivende faktor
Ifølge Anne-Katrine Lundebye hænger forskellen sammen med, hvilken føde laksen indtager. "Det kan vi kontrollere i opdrættede fisk, men i naturen varierer det selvsagt, hvad fisken æder," siger hun.

Således indeholder fiskefoder i dag mindre fiskeolie end tidligere, og det var netop på grund af fiskeolien, at der kom mange uønskede stoffer med i foderet. Desuden bliver en del af fiskeolien renset for disse stoffer før den anvendes i foderet.

Trods forskellene har både vildlaksen og den opdrættede laks lave værdier af miljøgifte og langt under grænseværdierne. Studiet viser endvidere, at den vilde laks har flere næringsstoffer, såsom jern, zink og selen og et gunstigere forhold mellem omega-3 og omega-6, end de opdrættede laks.

Resultater i strid med tidligere undersøgelse
Den sidste større undersøgelse, der blev gjort på dette område, var en amerikansk undersøgelse, der blev offentliggjort i tidsskriftet Science i 2004. Denne undersøgelse konkluderede det modsatte af den friske NIFES-undersøgelse, og der henvises ofte til denne amerikanske undersøgelse i den offentlige debat. Lundebye er imidlertid skeptisk over for resultaterne fra 2004-undersøgelse da man der sammenligner to helt forskellige fisk - nemlig vildlaks af typen af stillehavslaks (Oncorhynchus) mens den opdrættede var atlanterhavslaks (Salmo). De to arter har helt forskelligt fedtindhold og derfor er det problematisk at sammenligne dem.

Reference:
Lundebye, A.K.: «Lower levels of Persistent Organic Pollutants, metals and the marine omega-3-fatty acid DHA in farmed compared to wild Atlantic salmon (Salmo salar)» Environmental Research (2017) (Sammendrag.)


 

 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!