Change size of text Print Send link til en ven

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2018-01-05

GODAOR

Dansk Akvakultur har fået tilsagn til et projekt med det mundrette navn "GODAOR", som er en forkortelse af "Grøn omstilling i dansk akvakultur ved overgang til recirkulering".

Projektet løber i 4 år (2017-2021) og har til hensigt at styrke formidlingen til fiskeopdrætterne af praktisk og videnska­belig viden vedrørende optimal brug af recirkuleringstek-nologi i landbaseret fiskeopdræt. Der vil under projektet blive gennemført en lang række temadage og workshop om recirkulering.

Der er eksempelvis planlagt temadage om "Praktisk biologi og kemi i recirk 1+2", "Indretning og drift af rensningsforanstalt­ninger", "Fiskesygdomme og -velfærd 1+2" samt "Håndtering af uønskede smagsstoffer".

Deltagelse i alle temadage og workshops vil være gratis.

Første temadag afholdes i foråret 2018.

I projektet vil der også blive udarbejdet en række tekniske manualer, som beskriver specifikke fagområder af særlig

relevans. De tekniske manualer skal hjælpe fiskeopdrætteren i den daglige drift, således at den nyeste forskning omsættes til praksis.

Sidst men ikke mindst bliver der oprettet en hjemmeside med FAQ om brug af recirkuleringsopdræt. Hjemmesiden vil også indeholde faglige rapporter, tekniske manualer m.v. Hjemmesiden vil på sigt fremstå som et "bibliotek", der sam­ler og præsenterer viden og erfaringer om brug af recirku-leringsteknologi.

I projektet deltager udover DA blandt andet også DTU Aqua, DTU Vet og KU. Projektet har fået tilskud fra "Grønt Udviklings- og Demonstrations Program, GUDP under Føde-vareministeriet". Du kan læse mere om projektet på GUDPs hjemmeside

 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!