Change size of text Print Send link til en ven

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2014-01-12

65 mill DKK til 'grønne ideer' i 2013

Miljøstyrelsen har i 2013 uddelt 65 millioner kroner i støtte til 'Grønne teknologi projekter'. På hjemmesiden www.ecoinnovation.dk er offentliggjort en liste over projekter der har opnået støtte i 2013.

Projekterne indenfor området "Vand og Klima" er måske dem der ligger nærmest på akvakulturområdet og uden i øvrigt at have nærkundskab til projekterne, de involverede ideer, teknologier og personer - kan det se ud til at nogle af vores sektors ambitioner måske kan genfindes. Fremtiden må vise om nogle positive resultater fra de nævnte projekter på sigt kan finde anvendelse i akvakultursektoren. Tidligere erfaringer fra samarbejde med - og tilpasning af metoder og teknologier fra - spildevandssektoren har været positive og det kan måske vise sig formålstjenligt at indlede samarbejder allerede i udviklingsfaserne?

Strøtanker inspireret af projektlisten - fortsæt selv....

  • Aluminiumcoated sand i nedsivningsløsninger. - Mon det vil lette tilladelser?
  • Genanvendelse af fosfor og kvælstof ved inddampning af rejektvand.
  • Mere energieffektive renseanlæg, der kan rense for nitrat og fosfor. - Det er jo det vi har brug for, men taler vi om samme koncentrationer?
  • 3. generations filterteknologi til rensning af ballastvand. - Ballastvand skal renses for alle fremmede organismer, kan den nye filterteknologi befri akvakulturen for vandbårne parasitter?
  • Miljøeffektiv rensning af højpotente lægemiddelstoffer i hospitalsspildevand. - Kan det også nedbryde f.eks. feromoner/duftstoffer? - Hvad med geosmin og MIB? - Er det ozon, UV eller er der andre/nye teknologier er involveret?
  • Membran Bio Reaktor til genindvinding af industrivand hos et bryggeri. - Bruger de ikke rigtigt meget vand i et bryggeri, kan dette så være aktuelt i opdræt?
  • Poleringsteknologi til fosforfjernelse. - Kan vi polere fosfor fra udløbsvand i fiskeopdræt?
  • Udvikling af fuldskala biologisk rensefilterteknologi til kombineret nitrifikation, iltning og afgasning af produktionsvand i Vietnamesiske rejedamme. - Kan det mon bruges i danske traditionelle opdrætsanlæg?
  • Forøget fosforgenvinding fra spildevand og slam.
  • Genanvendelse af fosfor fra bioaske. - Vi har slammet! Slam fra fiskeopdrætsanlæg indeholder jo også fosfor og når talen er om slam fra ørred/lakseopdræt er der et meget højt energiindhold - så 'Bioaske' kan der hurtigt komme ud af det.

 

Se hele listen her 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!