Change size of text Print Send link til en ven

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2015-01-23

Norge vil satse mere på landbaseret opdræt

Det norske Fiskeridirektorat har fremlagt forslag til regeringen om at landbaserede anlæg kan etableres uden at der skal betales licens.

I Norge kræves en MTB licens (MTB: Maximal Tilladt Biomasse) for opdræt i havbrug. Det er staten der opkræver penge for licensen - som afhængig af placering - tillader produktion af 3.600 - 5.400 tons laks. Prisen er ca. 30 millioner NOK. Licenser er set handlet mellem opdrætsselskaber i størrelsesordenen 50 - 80 millioner NOK.

Det er disse beløb der nu kan spares hvis opdrætsanlæg placeres på land.

I dorske 'FiskeribladetFiskaren' skrev Kjersti Sandvik den 16. januar under overskriften Framtidsrettet oppdrett:

Fiskeridirektoratet har i løpet av kort tid utarbeidet et forslag til departementet på den varslede stortingsmeldingen om vekst i norsk laksenæring. Arbeidsgruppens råd er at det blir etablert egne tillatelser for matfiskoppdrett av laks, ørret og regnbueørret på land, uten vederlag.

Politikerne må åpne for alternative produksjonsformer av blant annet hensyn til miljøet, fiskehelse og mulige arealkonflikter i sjø, mener utvalget. Oppdrettsnæringen har lenge vært skeptisk til en teknologi som gjør det mulig å produsere laks på land. De har sett på det som en trussel mot det konkurransefortrinnet de har, med å drive vederlagsfritt i norske fjorder, hvor forholdene for laksen er ideelle. Ikke minst fra et bedriftøkonomisk ståsted. De har skjønt at med landbasert teknologi kan laksen oppdrettes i land nærmere markedene, og dermed bli en trussel for laksenæringen i Norge.

Likevel har det tvunget seg fram en teknologi med lukkede anlegg. Ikke minst på grunn av miljøproblemene næringen har slitt med de siste årene, som rømt laks og lakselus. Disse problemen forsvinner med full syklus ved oppdrett på land.

Delt produksjon med smolt på land til den er cirka ett kilo før den sjøsettes, har vist gode resultater. Stor smoltproduksjon på land har ført til dramatisk nedgang i dødelighet og bedre kontroll med lakseungene. Gevinsten er også kortere sjøoppholdet som igjen betyr mindre belastning med blant annet lakselus blir mindre.

Lukkede anlegg i sjø er også under utprøving, men til forskjell fra på land er det kun de som allerede har laksekonsesjon som har anledning til å produsere laks i lukket merd i sjø. Hvis departementet følger rådet fra arbeidsgruppen og slipper løs oppdrett på land, kan andre enn dagens oppdrettere starte opp med lakseproduksjon. De som allerede har drevet med laks i noen årtier vil ha et fortrinn, men de har også grunn til å frykte konkurranse fra nye oppdrettere.

Likevel trenger ikke forslaget bety første steg mot at norske oppdrettere trekker nøtene opp fra sjøen og flytter produksjon til land nærmere markedene. Å etablere seg i strandsonen er ikke automatisk enklere eller billigere i andre land, enn i Norge.
Det nytter ikke å stikke hodene i sanden å håpe på at ingen andre finner på ideen om lakseoppdrett på land. Hvis ikke denne teknologien utvikles i Norge, vil den bli utviklet i andre land og norsk leverandørindustri til oppdrettsnæringen vil miste et fortrinn.
Nofima har nylig vist at leverandørindustrien til oppdrettsnæringen stadig blir mer betydningsfull både for landet og som distriktsnæring. Landbasert oppdrett kan gjøre næringen attraktiv for kommuner som ikke har sjøareal til disposisjon, men som har industritomter nær strandsonen. Konkurransen mellom kommunene for å få næringen til å etablere seg kan derfor bli større enn den er i dag.

 
 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!