Change size of text Print Send link til en ven

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2015-02-21

Tryggere RAS-anlegg med ny generasjon ozonteknologi

I samarbeid med sine europeiske partnere har Ålesundbedriften Normex AS utviklet en kosteffektiv og tryggere ozonteknologi for rensing av vann i akvakultursektoren inklusiv resirkuleringsanlegg (RAS), skriver www.kyst.no

Prosjektet ble initiert for å utvikle bærekraftig renseteknologi gjennom aktiv innovasjon som gir trygg og kosteffektiv vannbehandling og økt produksjon RAZone-prosjektet ble startet første desember 2012 og er i sluttfasen etter 26 måneder av forskning og utviklingsarbeid. Prosjektet har resultert i innovativ ozonmatingssystem til resirkulert vann som styres av egenutviklet automatisk prosesskontroll-system og design av flotasjonskammer for effektiv fjerning av de fineste partiklene i vannet.

Fare for overdosering

For å maksimere produksjonen i oppdrettsanleggene er det vanlig å øke tettheten av fisk, samtidig som man øker gjenbruksgraden av vannet. Dette kan resultere i hurtig opphoping av avfallsstoffer i form av fine partikler og oppløst organisk stoff som gjør kontroll av miljøforholdene i oppdrettsanlegget mer komplekst. I verste fall kan det lede til sykdomsutbrudd.

- Ozon har en rekke fortrinn i håndtering av vannkvaliteten i oppdrettsanlegg, men bruken av ozon i resirkuleringsanlegg har vist seg å være kostbar grunnet mangel på effektiv og standardisert teknologi kombinert med utilstrekkelig kompetanse om ozoneringsprosessen. For å kompensere for mangelfullt utstyr har det vist seg at mange oppdrettsanlegg overdoserer ozon i anleggene. Det er vanlig at opp mot to tredjedeler av ozonen som blir brukt går tapt som følge av dårlig utstyr. Overdosering skaper også risiko for fiskens helse og redusert produkt kvalitet, skriver Teknologisk Institutt i en pressemelding.

Bedre vekst og mindre sykdom

Forsøksresultatene viser at RAZonesystemet vil forbedre måten ozon tilføres anleggene på og vil bidra til redusering av driftskostnaden betraktelig. RAZone vil også redusere risikoen for sykdom i oppdrettsanleggene betraktelig samt øke dyrevelferden og vekstvilkårene for fisken.

- Renseprosessen har gjennomgått omfattende optimalisering basert på overvåking av kvaliteten i resirkulert vann, og potensielle fysiologiske forandringer av fiskene i kar. I denne sammenheng er det oppnådd vitenskapelige og tekniske utviklinger som kan komme både marint og ferskvannsoppdrett til gode, skriver TI.

Forskningsarbeidet i RAZone er finansiert av EUs syvende rammeprogram for forskning og utvikling (FP7) som administreres av kommisjonens direktorat for FOU (REA), og Norges Forskningsråd har støttet etableringen av prosjektet. Prosjektdeltakerne består av fem utstyrsleverandører, tre FOU-institusjoner og 2 oppdrettsbedrifter og kommer fra 4 europeiske land.


RAZone prototype under uttesting ved oppdrettsanlegget til Universitetet i Liverpool

 RAZone prototype under uttesting ved oppdrettsanlegget til Universitetet i Liverpool. Foto: Teknologisk Institutt, Norge


Copyright www.kyst.no

 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!