Change size of text Print Send link til en ven

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2015-03-01

Lidt nyt om ålen.

Ålen har det skidt i naturen. Det kan der findes mange årsager til.  Europæiske opdrættere kan producere ål til udsætning og derved forbedre fiskens overlevelsesmuligheder i de europæiske vandløb.

Imidlertid er opdræt af ål stadig betinget af fangst af vilde glasål. Endvidere er det endnu ikke bevist at udsatte ål faktisk svømmer til Sargassohavet og gyder. Så løsningen for et bæredygtigt åleopdræt er naturligvis at kunne beherske hele ålens livscuklus i akvakultur. Det arbejdes der på - og det arbejdede Inge og Jan Boëtius på i en hel menneskealder - det blev der også arbejdet på på Lyksvad fiskeopdræt - og nu bliver der bygget et åleanlæg på DTU-Aqua, hvor man vil fortsætte arbejdet. Læs en beskrivende artikel i Ingeniøren om dette (klik).

Mængden af natuligt forekommende glasål ved Europas kyster er steget de senere år, men er stadig langt fra de mængdere der tidligere lagde grund til det store ålefiskeri. Her er lidt om fremgangen og de stadige bekymringer (klik).

 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!