Change size of text Print Send link til en ven

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2015-03-20

55 millioner DKK i tilskud til investeringer i akvakultur

Under fem procent af den danske produktion af akvakultur er i dag økologisk, men ifølge regeringens strategi for akvakultur, som blev offentliggjort i januar, så er der potentiale for mere, og det vurderes, at den økologiske del af produktionen kan udgøre 10 procent i 2020.

Formålet med tilskud til investering i akvakultur under Akvakulturordningen er at øge akvakulturproduktionen og at fremme en miljømæssigt bæredygtig, ressourceeffektiv og konkurrencedygtig akvakultursektor.

Tilskuddene bliver bl.a. givet til produktive investeringer i akvakultur, fx til renseanlæg, nye modeldambrug, nye havbrug samt forbedringer og modernisering af dyrs sundhed og velfærd.

Pengene kommer fra EU's Hav og Fiskeriudviklingsprogram 2014-2020. Tilskudsordningen for akvakultur er en af de første ordninger, som åbner under programmet. I løbet af foråret åbner andre nye tilskudsordninger til fx mere selektive fiskeriredskaber og håndtering af landingsforpligtelsen.

Ifølge strategien kan produktionen af fisk fra akvakultur øges med 20 procent inden 2020 fra cirka 44.000 tons fisk og skalddyr til 55.000. Væksten skal ske indenfor de til enhver tid gældende miljømæssige råderum.

Ansøgningsrunden løber til den 1. april 2015.

Læs akvakultur strategien her


 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!