Change size of text Print Send link til en ven

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2015-11-04

Ilaks bygget anlegg med 20 lukkede merder

AkvaDesign i Brønnøysund skal teste ut i lukkede merder i stor skala. Selskapet har i dag 14 lukkede merder i drift. Seks av dem er på 3000 kubikkmeter, resten er litt mindre.
- Vi har holdt på med dette i kommersiell skala i snart fem år, sier daglig leder Anders Næss i AkvaDesign til Sysla.

Slapp laks med lus oppi

Merdene er basert på tekstilposer, og har gule flyteringer i plast. På utsiden er det en vanlig not, som skal sikre mot rømming.
- Vi har hatt utallige runder med utsett av vårsmolt og høstsmolt, i både varmt og kaldt vann og i ulike sykluser. Vi har hatt fisk i merdene midtvinters, og fått erfaring med det, og vi har hatt fisk i lukket merd fram til slaktevekt, sier Næss. Til og med laks med lus har de hatt i lukket merd. - Vi slapp fisk med lus oppi, og hadde dem der frem til slaktevekt for å se hva som skjedde. Lusen forsvant fordi det ikke var tilførsel av ny lus, sier Næss.

Vil sammenligne

AkvaDesign har gjort de ulike forsøkene i samarbeid med Veterinærinstituttet. Økonomisk støtte har de fått fra Norges forskningsråd, Innovasjon Norge og midler fra regionale forskningsfond. Resultatene har vært gode. I et forsøk hos Sinkaberg-Hansen i fjor, vokste fisken i lukket anlegg fortere enn søsknene som sto på settefiskanlegg og i åpne merder. I tillegg var overlevelsen hos fisken på 99 prosent. Tidligere i høst fikk selskapet tre FoU-konsesjoner, som betyr at de kan prøve ut oppdrett i lukket anlegg i stor skala.
- Da kommer vi på et nivå som bedre kan sammenlignes med slik oppdrettsnæringen driver i dag. Dermed kan vi sammenligne produksjonsformer, økonomi og biologi med åpne merder, og se hvordan det slår ut, sier Næss.

Skal merke laksen

Anlegget vil få inntil 20 lukkede merder på 6000 kubikkmeter. Disse vil ha flyteringer i betong.
- Vi er i sluttfasen med å få sertifisert det nye systemet med betongringer. Resten er som før. Jeg tror vi er i gang i løpet av noen uker, og planen er å teste i vinter med vær og vind og være i full gang tidlig neste vår. Det er dette som er neste fase, å bygge effektive og solide komplette anlegg. Til nå har vi hatt hovedfokus på optimalisering av enkeltmerder, sier Næss.

Foreløpig har laksen fra AkvaDesign blitt solgt som «vanlig laks», men på sikt er planen å selge laks fra lukkede merder under varemerket Miljølaks. - Det er allerede mange som ringer og lurer på hvordan de kan få kjøpt miljølaks. I starten vil nok dette være et nisjeprodukt, så får vi etter hvert se hvordan markedet tar i mot det, sier Næss.

FAKTA

  • AkvaDesign AS ble stiftet i 2011 og holder i Torgar Næringshage, Brønnøysund.
  • Selskapet utvikler lukket merdteknologi innen akvakultur.
  • Datterselskapet Akvafuture AS har ansvar for salg, markedsføring, prosjektgjennomføring, montasje og service av lukket merdteknologi.
  • Driftsinntekter i 2014 var ca. 3 millioner kroner