Change size of text Print Send link til en ven

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2016-03-05

Første spadestik til Sashimi Royal - i Hanstholm

Den 25 februar kunne Bent Urup på vegne af Sashimi Royal A/S, Maximus A/S og partnerskabet bag MUDP projektet "RAS2020", invitere til første spadestik til det nye opdrætsanlæg i Hanstholm.

Se lidt fotos fra dagen her

Se video med taler

Byggeriet omfatter opførelse af det første produktionsmodul ud af i alt fire planlagte produktionsmoduler, hvor hvert modul forventes at have en produktionskapacitet på 1200 ton slagtefisk.

Det er arten Kingfish, der skal produceres i det første modul, en værdifuld fiskeart, med et meget stort markedspotentiale, i såvel Europa som i resten af verden. Fisken anvendes overvejende til Sashimi og Sushi, men har bred anvendelsesmulighed. Kødet minder i konsistens om tun, men er hvidt og med en meget fin smag.

Denne fisk kan i Danmark kun opdrættes i recirkulerede anlæg og har en pris, som kan betale for produktion i et højteknologisk miljøvenligt anlæg.

Sættefiskene skal komme fra anlægget Maximus A/S, der har samme ejerkreds som Sashimi Royal. Maximus-anlægget, er beliggende i Bedsted lige syd for Thisted. Maximus er gennem det sidste år blevet ombygget til produktion af sættefisk af Kingfish, og hvor den første yngel allerede nu er produceret, omend der fortsat udestår en del byggearbejder.

Produktionen på Maximus A/S er baseret på en unik Copepod-­-teknologi, og blev for 25 år siden, som det nu er tilfældet for Sashimi Royal, udviklet af Bent Urup, Erhvervs PhD og CEO for Maximus A/S og Sashimi Royal A/S.

Teknologien bag anlægget til produktion af slagtefisk i Hanstholm, er baseret på det patentanmeldte og varemærke beskyttede opdrætskoncept RAS2020, der er udviklet til miljøvenlig og konkurrencedygtig op-dræt af marine fisk.

Et koncept der giver en hurtigere, billigere bygge proces med mindre risici, samt en meget miljøvenlig fiske-produktion. Anlægget bygges i standardmoduler, hvilket forenkler den videre udbygning af anlægget.

Det forventes, at dette koncept i væsentlig grad kan øge den danske eksport af akvakultur-­-teknologi, samt bidrage til øget beskæftigelse ved fiskeopdræt, specielt langs den jyske vestkyst.

Anlægget sætter nye standarder for recirkuleret opdræt og er efter vores mening næste generation af an-læg, som er større, billigere og mere rentable.

Det er virksomheden Gråkjær A/S der er valgt som anlægsleverandør, hvor Kruger A/S indgår som leverandør af proces teknologien. Det er to virksomheder med solid erfaring med denne type leverancer. Gråkjær A/S er i Danmark mest kendt for byggeleverancer til landbruget, men er i Norge en betydelig aktør på byggeleverancer til landbaseret fiskeopdræt i samarbejde med Krügers søsterselskab Krüger Kaldnes AS.

Når projektet i Hanstholm er fuldt udbygget, forventes det at skabe mere end 50 nye arbejdspladser på havnen i Hanstholm, og en direkte eksportværdi af fisk på ca. 300 millioner kr. om året.


 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!