Change size of text Print Send link til en ven

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2016-07-25

Udbud af modellering af områder til havbrug

Med nærværende udbud ønskes en modellering af de områder til havbrug, hvor der både er interesse fra erhvervet samtidig med, at der ikke er fysiske forhindringer eller andre interesser i vejen, og hvor der er et miljømæssigt råderum.

Denne modellering skal tydeliggøre de miljømæssige konsekvenser for en række parametre af et akvakulturanlæg og derved sikre, at der udpeges områder, der både bedst muligt opfylder erhvervets ønsker om placering og som ligger inden for rammerne af eksisterende miljø-, erhvervsmæssige-, regulerings- og finansielle rammer og forudsætter overholdelse af vandrammedirektivet, havstrategidirektivet, habitatdirektivet og de nationale vand- og naturplaner, herunder kravet om ikke-forringelse af miljøets tilstand. Miljø- og Fødevareministeriet udpeger de områder, som skal modelleres på baggrund af et udarbejdet kort over andre interesser i området samt hensyntagen til et miljømæssigt råderum.

Udpegningen af havbrug er en del af Vækstplan for Akvakultur i Fødevare - og Landbrugspakken. Kravene til ydelsen er detaljeret beskrevet i bilaget "Kravspecifikation og løsningsbeskrivelse", mens Ordregivers kontraktvilkårene fremgår af "Rammeaftalen" og bilaget "Leveringskontrakt".

De nævnte dokumenter er tilgængelige på styrelsens hjemmeside - klik her.

Frist for at afgive bud er onsdag den 31. august 2016, kl. 12.00.


 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!