Change size of text Print Send link til en ven

Projektinitiering

Foreningen AquaCircle er et unikt åbent forum, der repræsenterer den danske akvakultursektor med interesse for recirkulering. 

De 3 T'er (Transparens, Tillid og Troværdighed) er nøglebegreber med afgørende betydning for succes i et sådant samarbejde - og dermed for at give hele sektoren et løft.

AquaCircle er derfor tænkt som det 'torv', hvortil man bringer sine ideer for at få 'fastlagt markedsværdien'. Med andre ord, høre andre fagfolks mening, få feedback, få review, bench-marke, få positiv og negativ kritik - og måske finde samarbejdspartnere. Formålet er da, med størst mulig åbenhed, at få bragt flest mulige ideer/behov til drøftelse - og realisering - til sektorens fælles bedste.

Så længe der er tale om prækompetitive indsatser, med generiske resultater, vil det næppe volde de store kvaler, at initiere projekter i fællesskab. Sådanne initiativer kan omtales offentligt på disse sider. 

Selv om konkurrencehensyn kan lægge en dæmper på lysten til at lægge sine ideer åbent frem i et sådant forum, kan det ikke stærkt nok pointeres, at AquaCircle er et unikt forum, hvor det også er muligt at finde partnere til mere eksklusive samarbejder. Sekretariatet bistår gerne med neutral 'match-making' og stiller lukket hjemmeside-faciliteter til rådighed.

Benyt også gerne hjemmesidens debatfora til at lufte ideer og behov.

Relateret

Udviklingsbehov

I kraft af netværkssamarbejder, møder, temadage, styregruppemøder, direkte henvendelser, indlæg på hjemmesidens debatfora og på andre tænkelige måder, skal sektorens ønsker og behov kanaliseres frem. Det er blandt AquaCircles fornemmeste opgaver at kondensere sådanne behov og ønsker - og fremme løsninger gennem for eksempel udviklings- og forskningsprojekter.

Det er ambitionen, her på siden, at kunne informere om sådanne initiativer - der er under udvikling - og følge op med informationer om deres videre skæbne. Medlemmer kan derfor logge ind og se aktuelle projektinitiativer under udvikling.