Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2013-06-02

Industrielt loppecirkus skal forhindre fiskelarver i at dø af sult


Blå evolution
Verdensforbruget af fisk blev fordoblet i perioden 1973-2003. Den globale efterspørgsel efter fisk har således for længst oversteget fangstmulighederne. Takket være fortsat målrettet udvikling indtager akvakultur en vigtig rolle i den globale fiskeforsyning. Sektoren er verdens hurtigst voksende animalsk producerende fødevareerhverv med en årlig vækstrate på 8,8 % gennem de seneste 30 år. Mere end 50 % af alle fisk til menneskeføde kommer allerede fra opdræt, og intet tyder på at denne udvikling vil aftage - tværtimod!

Barriere for vækst
En stor del af den globale akvakulturvækst vil være baseret på opdræt af marine arter.
De fleste marine fiskearter producerer mange små æg og de nyklækkede, næsten mikroskopiske, fiskelarver kan ikke æde tørfoder, men kræver naturligt levende foder.
De typer af levende foder som er tilgængelige i dag, primært hjuldyr og saltsøkrebs, er ikke de naturlige byttedyr for fiskelarverne, som derfor ikke 'langer til fadet' i det nødvendige omfang og tempo, hvorfor mange dør af sult. Desuden mangler disse 'kunstige' byttedyr flere af de essentielle omega-fedtsyrer og aminosyrer, som fiskelarverne behøver for at udvikle sig til sunde salgbare fisk.

Industrielt producerede vandlopper- dansk foder til den globale akvakulturindustri
Vandlopper, som findes i alle verdenshave, indeholder derimod alle de nødvendige stoffer og er et langt mere optimalt byttedyr/foder for fiskelarver. Indtil nu er der ingen, som har været i stand til at masseproducere vandlopper på et niveau, der kan tilfredsstille den globale efterspørgsel.

COMA vil udvikle et anlæg til automatiseret produktion af vandlopper og deres æg. Ambitionerne er, at vi efter tre år, på et fuldautomatisk anlæg, vil kunne producere millioner af vandloppeæg dagligt. Disse æg vil kunne sendes overalt i verden, hvor lokale fiskeproducenter kan klække dem og bruge vandlopperne som levende fiskefoder. Æg, klækkeanlæg til disse, knowhow om produktion af levende fiskefoder og hele produktionssystemer har et betydeligt eksportpotentiale.

 

* AgroTech vil udvikle en foto-bio-reaktor, hvor de mikroalger, som udgør det nødvendige fødegrundlag for vandlopperne, vil blive produceret.

* AKVA Group Danmark A/S vil udvikle det recirkulerede produktionsanlæg, som skal gøre det muligt at forsyne den internationale akvakulturindustri med højkvalitets vandloppe æg.

* AquaCircle vil stå for kommunikation af projektets fremdrift og informationsspredning om produktionen og anvendelsen af levende foder til kommende kunder såvel som til den øvrige eksporterende danske akvakultur-udstyrs sektor.

* 

Roskilde Universitet har gennem de seneste 20 år forsket i vandloppers ernæring, reproduktion og vækst. Visionen for COMA er at udnytte den viden som allerede er opnået i foregående projekter, og som vil opstå i COMA på Roskilde Universitet, til at udvikle og drive et produktionsanlæg på industriel skala.

 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!