Danske firmaer, institutioner, fiskeopdrættere, organisationer og enkeltpersoner med interesse for recirkulations-teknologi i akvakultur har stiftet foreningen AquaCircle

 

 
Change size of text Print Send link til en ven

Vandrensning
Til tider findes der effektive løsninger, hvor moderne højteknologi går hånd i hånd med 'lavteknologi'. Billedet viser et eksempel på sidste behandlingstrin i vandrensningen. Slam, eller rettere slamvand, fra de mekansiek filtre opkoncentreres en sidste gang og sprayes derefter ud i store bede der indeholder træflis. Imellem træflisen mæsker millioner af regnorme sig i det tilledte slam og fra bunden drænes klart vand. Efter et par år udskiftes træflisen - den brugte er fin kompostjord. Overdækningen af 'ormegården' forhindrer fugle i at æde ormene.