Change size of text Print Send link til en ven

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2016-11-23

Flere midler til opkøb/ophør af danske dambrug

Miljø- og Fødevareministeriet  har afsat yderligere 47 mio. kroner til opkøb af ældre dambrug. Dennegang kan foderkvoterne dog genbruges på mere miljøvenlige opdrætsanlæg.

Flere fisk fra effektive dambrug

Målet med tilskudsordningen er at skabe bedre vandmiljø, ikke at reducere produktionen af fisk. Ved at få dambrugserhvervet over på mere moderne og miljøvenlige anlæg kan der produceres flere fisk med mindre miljøbelastning. Derfor indgår det også i vækstplanen for akvakultur - Dansk akvakultur i vækst, at moderne og effektive dambrug kan få ekstra kvælstofkvoter.

Kommunerne kan i år og frem til 2021 indgå frivillige aftaler med ejere om ophør af drift af dambrug.


 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!