Change size of text Print Send link til en ven

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2015-02-14

Mikro-plastik partikler i havet er en stigende miljøtrussel

Igennem se senere år har medierne i stigende omfang sat fokus på, at plastikaffald, der ender i havet, er et stigende miljøproblem. Senest er der her på siden beskrevet et par væsentlige arbejder på dette felt.

I den ene artikel anslås den globale mængde af plastic, der årligt havne i verdenshavene, til 8.000.000 tons. En andel artikel beskriver hvordan naturligt forekommende bakterier i det marine sediment - på sigt - kan nedbryde en (1) type plastic. Der produceres på verdensplan mere end 200 forskellige plastiktyper og en af karakteristikkerne ved plast er den lange tid det tager for at det nedbrydes i naturen.

Det der flyder rundt som kæmpe affalds-øer i verdenshavene er kun den umiddelbar synlige del, som naturligvis har 'god medietække', og derfor er med til at skabe erkendelse af, at der er et stort problem.

Plastik dækker over mange forskellige former, ofte med tilsætningsstoffer der er skadelige for levende organismer, ex phthalater og bisphenol, som er blødgører der er under mistanke for bla nedsat fertilitet hos mennesker. Plastikken sønderdeles og nedbrydes til mindre partikler, og i visse produkter er der ligefrem tilsat meget små plastikpartikler, som ex i ansigtscrubbe creme og tandpasta.

Optagelse af disse partikler i forskellige led i fødekæden kan have alvorlige konsekvenser, ex for de organismer der filtrerer vandet for føde, som blåmuslinger og andre bløddyr. Herved ophobes de små plastik stykker i deres fordøjelsessystem og skadelige stoffer frigøres bla i næste led i fødekæden ex når mennesker spiser de delikate blåmuslinger.

Spildevands-renseanlæg er heller ikke bygget til at tilbageholde så små partikler der heller ikke  kan bundfældes. Det er da også karakteristisk at de største koncentrationer af plastikpartikler er i kystnære farvande, hvor der sker en tilledning fra åer eller fra direkte udledninger.

Der er ikke nogen entydig definition af disse partikler, nogen anfører at partikler mindre end 1 mm skal regnes til denne fraktion andre hævder at 333 mikrometer(0,333 mm), bør være definitionen, idet man ved indfangning af dyreplankton normalt anvender denne størrelse net. En meget stor del af partiklerne kan dog med en ret enkel og kendt teknologi filtreres fra på renseanlæggene.

De såkaldte tromlefiltre, der bla finder stor anvendelse i akvakultursektoren, kan med en ganske fin dug på ex 40 mikron(0,04mm) filtrere store vandmængder til en meget fordelagtig pris. HEX tromlefilter med specielle Bicelle paneler har et driftstryk på kun 20 cm.

Der skal flere forskellige tiltag til for at sikre miljøet på langt sigt, bla nye plastiktyper der ikke danner partikler under nedbrydning, forbud imod visse mikropartikler som ex i ansigtscremer, samt ovenfor nævnte muligheder for ret enkelt at filtrere store mængder vand fra renseanlæg, idet tromlefiltre hverken er særligt dyre eller pladskrævende.Af: Senior Biolog, Henrik Mortensen

CMAQUA Technologies


 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!